Czwarta kondygnacja IV etapu

W IV etapie powstającego osiedla, 4-ta kondygnacja jest już na ukończeniu