Druga kondygnacja na ukończeniu

Trwają prace nad ukończeniem drugiej kondygnacji. Teren wokół bloku został wyrównany.