Piwnice i Garaże

Budowa piwnic i garaży pod obiektem mieszkalnym.

Trwa etap przygotowania stropów nad piwnicami i garażami.