Więźba dachowa na ukończeniu

Obecnie prowadzone są prace przy konstrukcji dachu na budynku 55H. Teren przy budynku 55G od strony klatek schodowych został oczyszczony, a przy wejściach do budynku zazieleniła się trawa.