Prace wykończeniowe 55N i 55P

Trwają prace wykończeniowe w budynkach 55P i 55N oraz wykonano częściowe roboty związane z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.